Yasal Uyarı

Tanımlar ve Genel Koşullar

Bu web sitesine ( http://www.iso17043.net ) girmeniz veya bu web sitesindeki herhangi bir bilgiyi kullanmanız, aşağıdaki koşulları ve hükümleri peşinen kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir. Aşağıdaki kullanım şartlarını kabul etmediğiniz takdirde bu web sitesinden çıkmanız gerekmektedir.

Bu web sitesinin kullanımından doğan ve/veya doğacak her türlü zarar ve/veya kayıplardan dolayı Kalite Rehberi Mühendislik ve Yönetim Sistemleri Danışmanlığı'nın (Bundan böyle kısaca “ KALİTE REHBERİ ” olarak anılacaktır), sahibinin, yöneticilerinin, çalışanlarının, bu sitede yer alan bilgileri hazırlayan kişilerin ve KALİTE REHBERİ ’nin yetkilendirdiği kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

KALİTE REHBERİ bu yasal uyarıda yer alan tüm koşulları ve hükümleri hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın dilediğinde değiştirme ve güncelleme hakkına sahiptir.

KALİTE REHBERİ bu web sitesini kullananlara, bu web sitesine her girişlerinde "Yasal Uyarı" sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.

Bilgilendirme ve Feragat

KALİTE REHBERİ 'nin bu web sitesi genel anlamda ISO standardları kullanıcılarına sadece faydalı bilgiler sunmak üzere hazırlanmıştır. KALİTE REHBERİ web sitesi ulusal standard kuruluşlarının dünya çapındaki federasyonu olan Uluslararası Standartlar Teşkilatı (ISO) ile bağlantılı değildir ve birlikte hareket etmez. ISO'nın resmi web sitesi www.iso.org  olup, ISO standardlarının tüm hakları ISO'ya aittir.

Bu web sitesinde yer alan her türlü bilgi genel nitelikte olup, doğruluğu, eksiksiz olması, güvenilirliği, yeterliliği ve güncelliği hiçbir surette KALİTE REHBERİ tarafından garanti ve taahhüt edilmemektedir.

KALİTE REHBERİ hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın dilediğinde söz konusu bu bilgileri değiştirebilir, düzeltebilir ve/veya çıkartabilir.

Bu web sitesine erişim ve sitede yer alan bilgilerin gerek doğrudan gerekse dolaylı kullanımından kaynaklanan doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, oluşabilecek her türlü zarardan her nam altında olursa olsun KALİTE REHBERİ, sahibi, yöneticileri, çalışanları, bu sitede yer alan bilgileri hazırlayan kişiler ve KALİTE REHBERİ ’ nin yetkilendirdiği kişi ve kuruluşlar sorumlu tutulamaz.

Bu web sitesi, üçüncü taraf web sitelerine bağlantılar içerebilir. Bu web siteleri içeriği hakkında her hangi bir sorumluluk üstlenilmez, herhangi bir garanti verilmez. Bu web siteleri kullanımı neticesinde doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, oluşabilecek her türlü zarardan her nam altında olursa olsun KALİTE REHBERİ, sahibi, yöneticileri, çalışanları, bu sitede yer alan bilgileri hazırlayan kişiler ve KALİTE REHBERİ ’ nin yetkilendirdiği kişi ve kuruluşlar sorumlu tutulamaz. Bu sitelerin gizlilik politikaları için herhangi bir sorumluluk kabul edilmez ve hiç bir şekilde, bu Web sitelerinin yürürlükte olan veri koruma uygulamalarının ilgili tüm mevzuat ve yönetmeliklere uygun olup olmadığı garanti edilmez. Herhangi bir kişisel veri açıklamadan önce bu sitelerin her birinin gizlilik politikasını gözden geçirmenizi tavsiye ederiz. 

Finansal Bilgiler

Bu web sitesinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa uygun olarak KALİTE REHBERİ 'ne ait finansal bilgiler yer almamaktadır.

Fikri Mülkiyet

Bu web sitesinde yer alan, bunları içeren ama bunlarla sınırlı olmayan, tüm sayfalar, metinler, resimler, fotoğraflar, sesler, logolar, ikonlar ve yazılım, ve yine hiç bir sınırlama olmaksızın; telif hakları, marka, ticari isim, alan adı, veri tabanı hakları, patent, know-how, modeller, logo ve tasarımlar ve bilgilere ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları KALİTE REHBERİ 'ne ait ve ilgili kanunlarca korunmakta olup, bu malzemeler ve bilgiler izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez.

Bu web sitesindeki bilgiler herhangi bir ticari ve çıkar amacı olmadan kişisel bilgi edinmek amacıyla kullanabilir, indirebilir, kopyalayabilir ve yazdırabilir ya da herhangi bir ticari ve çıkar amacı olmadan üçüncü şahıslara sadece kişisel bilgilendirilmeleri amacıyla bu bilgilerin KALİTE REHBERİ web sitesinden temin edildiğini ve burada yer alan tüm koşul ve hükümlere bağlı olduklarını belirtmek şartıyla verebilir ve gönderİlebilir.

Bu web sitesinin içeriği Türk Ceza Kanunu, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve tüm ulusal ve uluslararası yasal mevzuat koruması altındadır.

Bu web sitesi içeriğinden haklarının haleldar olduğunu iddia edenler, KALİTE REHBERİ 'ne başvurmak suretiyle 5651 Sayılı Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un kendilerine tanıdığı haklarını kullanabilirler.

Yasaklanmış İletim

Bu web sitesinin bazı bölümleri çevrimiçi forumlara erişmenize, e-posta göndermenize veya başka bir şekilde KALİTE REHBERİ 'ne geri bildirimde bulunmanıza imkan sağlamaktadır. KALİTE REHBERİ bu bölümlerde yer alan içeriklere ilişkin bir sorumluluk kabul etmemektedir. Bu web sitesi vasıtasıyla KALİTE REHBERİ ’ne, cezayı gerektiren bir suç olarak kabul edilen, hukuki sorumluluğa neden olan, herhangi bir kanun hükmünün ihlaline neden olan ya da böyle bir durum teşkil eden, mevzuata aykırı, tehditkar, küçültücü, yakışıksız, uygunsuz, pornografik ya da saygısız materyal gönderilemez ya da iletilemez. Bununla birlikte; diğer kişilerin gizliliğini ihlal eden, ilgili hakların sahipleri tarafından açık yazılı izni alınmadıkça telif hakkı, marka hakkı veya tescilli bir diğer hak yoluyla korunan, virüs, bug ya da diğer bir zararlı öğe içeren ya da hukuka aykırı bir şekilde kartel oluşturan bilgilerin gönderilmesi ya da iletilmesi de yasaklanmıştır.

Kullanıcı Bildirimleri

Elektronik iletişimdeki tüm kişisel tanımlayıcı bilgiler bu web sitesinin gizlilik politikasına tabidir. E-posta ya da başka bir yolla bu web sitesine göndermiş iletmiş olduğunuz talepler, veriler, sorular, görüşler, tavsiyeler ve buna benzer herhangi bir iletişim ya da materyale gizli ve tescilli olmayan bilgiler olarak muamele edilecektir. İşbu web sitesine gönderilen herhangi bir iletinin göndericisi, iletide yer alan içerikten ve bilgilerden, doğruluğu ve kesinliği de dahil olmak üzere, sorumlu olacaktır.

Bu web sitesine iletmiş ya da gönderilmiş olan herhangi bir şeyin sadece KALİTE REHBERİ 'ne ya da bağlı ortaklıkları tarafından çoğaltma, ifşa, iletim, yayımlama, neşriyat veya postalama amaçlarını da kapsayan çeşitli amaçlarla kullanılabileceği gönderen tarafından peşinen kabul edilmiştir. Ayrıca, KALİTE REHBERİ, elektronik erişim içeriğinde ifşa edilen her tür fikir, yenilik, kavram, teknik veya teknik bilgi (know-how) dahil olmak üzere, her türlü bilgiyi, herhangi bir amaçla kullanabilecek veya kopyalayabilecektir. Bu tür amaçlar, üçüncü taraflara ifşayı ve/veya ürünlerin ya da hizmetlerin geliştirilmesini, üretilmesini ve/veya pazarlanmasını içerebilir.

Yetkili Mahkeme

Bu web sitesinin kullanımından doğan ve/veya yasal uyarıda yer alan koşul ve hükümlere ilişkin ve/veya bu web sitesi ile bağlantılı olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda bu Türkçe Yasal Uyarı metni esas olup, Kocaeli Mahkemeleri ve İcra ve İflas Daireleri yetkilidir.

İşbu Yasal Uyarı metninin uygulanabilirliliği 5651 Sayılı Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, ilgili yönetmelikler, mer’i kanun ve nizamlarla sınırlandırılmış olup, herhangi bir maddesinin resmi kurum ve merciler tarafında yok hükmünde addedilmesine karar verilmiş olması, Yasal Uyarı metninin tümüne sirayet etmeyecek olup, yürürlükte kalan hükümler tarafları bağlayıcı olmaya devam edecektir.

© 2005-2012 Kalite Rehberi Mühendislik ve Yönetim Sistemleri Danışmanlığı